Gemeente Den Haag: omgevingsplan Binckhorst deels op de schop

In deze blog wordt ingegaan op een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Raad van State) van 24 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2649). Centraal in deze uitspraak staat het ‘‘Omgevingsplan Binckhorst’’ van de gemeente Den Haag. De Raad van State heeft namelijk bepaald dat dit omgevingsplan binnen een half jaar op enkele onderdelen aangepast moet worden. Maar wat houdt het omgevingsplan ook alweer in? En waarom is in dit geval de gemeenteraad verzocht het omgevingsplan aan te passen, gelet op de aan haar toekomende beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en voorschriften te geven die zij

Lees verder