Seksueel grensoverschrijdend gedrag? Maak een beleid, wees alert op de cultuur en stel een vertrouwenspersoon aan!

Uit de recente ontwikkelingen naar aanleiding van een uitzending van BOOS over vermeende misstanden bij The Voice of Holland, de vermeende gedragingen van de heer Overmars bij AJAX, ontwikkelingen bij Volt e.d. blijkt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag een lastig onderwerp is. Maar wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? Volgens het College voor de Rechten van de Mens zijn seksuele opmerkingen, grapjes, gebaren of ongewenste aanrakingen, seksuele intimidatie. Er is sprake van een seksuele lading waardoor een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie ontstaat. Dit gedrag is niet altijd strafbaar. Vaak is sprake van een machtsverschil, een onafhankelijkheidssituatie en/of een voorafgaande

Lees verder