Opheffing geheimhoudingsplicht mediation door de rechter

Kan de geheimhoudingsplicht die in mediation geldt, worden opgeheven door de rechter? In de zaak waar deze vraag voorlag was sprake van een mediation tussen werkgever en werknemer. Na een incident op de werkvloer had werknemer zich ziek gemeld en diende het vertrouwen te worden hersteld. Helaas is de mediation zonder resultaat beƫindigd. De werknemer stapte vervolgens naar de rechter en vroeg om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zij wenste stukken uit de mediation te overleggen. In kort geding vorderde ze daarom ontheffing van de geheimhoudingsplicht. Door het ondertekenen van de mediationovereenkomst waren partijen verplicht zich te houden aan artikel 7

Lees verder