Eisen aan meldprocedure voor klokkenluiders wijzigen!

Ieder bedrijf met vijftig of meer werknemers is volgens de Wet Huis voor Klokkenluiders verplicht tot het invoeren van een interne meldregeling. Deze klokkenluidersregeling moet er zijn zodat medewerkers veilig en vertrouwelijk een vermoedelijke misstand kunnen melden. Nieuwe EU-richtlijn Als gevolg van de nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van klokkenluiders, veranderen de eisen aan de interne meldprocedure. Werknemers krijgen nu meer bescherming als zij aan de bel trekken, bijvoorbeeld bij een vermoeden van een misstand in de onderneming of bij inbreuk op het recht van de Europese Unie door de werkgever. Werknemers die benadeeld zijn hoeven ook niet meer aan te

Lees verder