Eisen aan meldprocedure voor klokkenluiders wijzigen!

Ieder bedrijf met vijftig of meer werknemers is volgens de Wet Huis voor Klokkenluiders verplicht tot het invoeren van een interne meldregeling. Deze klokkenluidersregeling moet er zijn zodat medewerkers veilig en vertrouwelijk een vermoedelijke misstand kunnen melden. Nieuwe EU-richtlijn Als gevolg van de nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van klokkenluiders, veranderen de eisen aan de interne

Lees verder