Corporate opportunity

Hoewel bestuurders van een vennootschap in het belang van die vennootschap moeten handelen, is dat niet altijd het geval. Schiet de bestuurder tekort in de uitoefening van de hem opgedragen bestuurstaak en kan hem daarvan een ernstig verwijt worden gemaakt, dan is hij jegens de vennootschap voor diens schade aansprakelijk. Een voorbeeld van het laten prevaleren van eigen belang boven het belang van de vennootschap is de ‘corporate opportunity’. Als corporate opportunity kan worden aangemerkt de mogelijkheid die zich voor de vennootschap voordoet om een transactie aan te gaan of zakelijke activiteiten te ontplooien die passen binnen het kader van

Lees verder