Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden

Vandaag is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden.

Deze wet is gebaseerd op de Europese Know-How-Richtlijn en beoogt bedrijfsgeheimen beter te beschermen en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Zo kan de rechthebbende bijvoorbeeld een verbod vorderen voor het gebruik van zijn bedrijfsgeheimen of afgifte vorderen van goederen die met die bedrijfsgeheimen zijn gemaakt.

Daarnaast gelden er allerlei nieuwe procedurele maatregelen die de positie van de rechthebbende versterkt en de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgeheimen waarborgt.

Van een bedrijfsgeheim is echter niet zomaar sprake. Daarvan is pas sprake bij informatie die aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  1. de informatie is geheim in die zin dat deze, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
  2. de informatie bezit handelswaarde omdat deze geheim is; en
  3. de informatie is onderworpen aan redelijke geheimhoudingsmaatregelen;

Onafhankelijke ontdekkingen van de bedrijfsgeheimen en de ontwikkeling van goederen op basis van die onafhankelijk verkregen kennis vallen buiten de bescherming van deze wet. Daarnaast gelden er nog een aantal uitzonderingen.

De partij die verliest in een zaak over bedrijfsgeheimen kan worden veroordeeld in de “volledige” proceskosten. Dat gold oorspronkelijk alleen voor IE-zaken, zoals zaken over merkenrecht, auteursrecht, octrooirecht en modellenrecht. Bedrijven hebben dus een forse extra stok om mee te slaan en hun recht te halen. Let wel! Partijen die menen een recht te hebben, of worden aangesproken doen erĀ  verstandig aan om zich eerst goed te laten informeren. De kosten in IE-zaken zijn namelijk niet mals. Mijn verwachting is dat in toekomstige zaken over bedrijfsgeheimen dit niet anders zal zijn.

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact op.

Willem Timmers
Advocaat IE/ICT/Privacy
tel. 033 – 4221913