Een loonsanctie door een verkeerd advies van de bedrijfsarts of arbodienst, wat nu?

De meeste werkgevers vertrouwen erop dat het advies van de bedrijfsarts of arbodienst juist is en volgen dat advies vervolgens op. De bedrijfsarts of arbodienst kan namelijk als geen ander een oordeel geven over het feit of de werknemer arbeidsongeschikt is en of er mogelijkheden tot re-integratie zijn. Maar ook deze gespecialiseerde arts kan fouten maken en situaties niet goed inschatten waardoor de werkgever een loonsanctie krijgt. En dat kan de werkgever duur komen te staan. Na 104 weken ziekte houdt voor de werkgever de verplichting op om het loon van zieke werknemers door te betalen. Dat kan anders zijn

Lees verder