Wat is collectief ontslag?

Collectief ontslag U bent genoodzaakt te reorganiseren. Is er dan altijd sprake van collectief ontslag? Nee. Er is sprake van collectief ontslag als voldaan is aan de volgende vereisten: 1. U ontslaat binnen een periode van drie maanden; 2. 20 of meer werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen en; 3. deze werknemers zijn werkzaam in 1 werkgebied van het UWV. U heeft meer verplichtingen als sprake is van collectief ontslag. U moet namelijk tijdig melding doen van uw concrete voornemen van het collectieve ontslag bij de relevante vakbonden en het UWV. Bovendien geldt er een maand wachttijd tussen de melding

Lees verder