Verwarringsgevaar tussen merken Floramed en Mediflor?

Bestaat er verwarringsgevaar tussen het (jongere) beeldmerk Floramed en het (oudere) woordmerk Mediflor? Het Gerecht EU van 20 november 2019 vindt van wel.[1]

De merkhouder van het woordmerk Mediflor had verzocht om doorhaling van het later ingeschreven beeldmerk Floramed. Het merk Floramed zou namelijk zorgen voor verwarringsgevaar. Tot aan het Gerecht EU heeft de merkhouder van het jongere merk Floramed getracht om de eerder toegewezen doorhaling van dat merk te voorkomen. Zonder succes.

In deze zaak bevestigde het Gerecht EU dat er gevaar voor verwarring is tussen het (jongere) beeldmerk Floramed en het (oudere) woordmerk Mediflor. Het gerecht neemt daarbij vereenvoudigd verwoord (mede) in aanmerking:

  • dat de afnemers van de merkproducten hetzelfde zijn (o.a. consumenten);
  • dat de merkproducten (soort)gelijk zijn; en
  • dat het jongere merk teveel auditief en visueel overeenstemt.

De tegenovergestelde positie van de woorden Flor en Med  (in Floramed vs Mediflor) maken dit niet anders. Aldus is er verwarringsgevaar te duchten en wijst het Gerecht EU daarom het beroep van het jongere merk af.

Deze uitspraak verbaast op dit punt niet, maar is wel relevant als bevestiging van de functie van een merk. De belangrijkste functie van een merk is de functie als onderscheidingsteken. Als het teken/merk van een ander tot verwarringsgevaar leidt, doet dat afbreuk aan die functie van het merk. De (oudere) merkhouder kan daar dan tegen optreden.

Als u een merk aanvraagt, is het cruciaal dat het beoogde merk ook onderscheidend genoeg is voor uw waren en/of diensten. Is het merk te beschrijvend, of komt het merk in het vaarwater van een ouder merk of recht dan loopt u het risico dat uw merk(aanvraag) en alle investeringen/kosten die daarmee samenhangen zinloos zijn.

Mocht u vragen hebben over de bescherming van uw merk of uw beoogde merk, neem dan gerust contact met mij op.

 

[1] zie: ECLI:EU:T:2019:794