Veel werkgevers worstelen met duurzame inzetbaarheid

Door Ariënne Inden  zoals gepubliceerd op chro.nl

Welke juridische knelpunten ontstaan er bij duurzame inzetbaarheid? En wat moeten CHRO’s nú op de agenda zetten? Vijf vragen aan Arbeidsrechtadvocaat Ariënne Inden.

Ariënne Inden is arbeidsrechtadvocaat en partner bij Marree en Dijxhoorn Advocaten en onze nieuwe blogger voor CHRO.nl. Regelmatig staat Inden HR-directeuren bij met strategisch juridisch advies, onder meer bij arbeidsrechtelijke vraagstukken rondom verzuim, re-integratie, fusies en overnames en duurzame inzetbaarheid, maar ook op het gebied van medezeggenschap.

De kern van haar juridische adviezen hebben een sterk actueel karakter: duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie staan met de komst van de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 juli) weer volop in de aandacht. Wat staat CHRO’s te wachten op dit gebied? Vijf vragen aan Inden.

1. Stel: jij zit morgen als CHRO aan de directietafel. Wat zou jij direct aanpassen op arbeidsrechtelijk gebied?

‘Dat is een brede vraag. Als je het nog breder trekt, vind ik dat je als CHRO een belangrijke rol hebt. Je moet wat toe te voegen hebben aan de bestuurstafel. Dat is oud nieuws, maar toch zie ik dat nog te weinig. Als je aan de voorkant serieus genomen wordt, voorkom je veel problemen aan de achterkant: dan hoef je niet te repareren.

Als je als CHRO in staat bent in het bredere belang van de onderneming te denken, heb je een positie en kan je je toegevoegde waarde leveren ten aanzien van het personeel en het personeelsbeleid.

Daarom bekijk ik zaken ook het liefst met een helikopterview: waarom hebben we dit geschil eigenlijk? Welk vraagstuk of probleem ligt daaraan ten grondslag? Daar raak ik door getriggerd: het liefst zit ik aan tafel van ondernemer tot ondernemer: hoe kunnen we van deze zaak leren en de organisatie als geheel – verbeteren?’

2. Wat zou je aanpassen op het vlak van re-integratie en verzuim?

‘Er staan veel wijzigingen op stapel door de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet die per 1 juli 2017 is gewijzigd. Veel organisaties moeten hun contracten met arbodiensten nu herzien. Voor CHRO’s is het belangrijk om te kijken naar het verzuim- en re-integratiebeleid van de organisatie.

Wat ligt daar nu aan beleid en hoe willen we dit vormgeven? Wat doen we aan preventie? Welke taken heeft onze preventiemedewerker? Door wie wordt de second opinion gedaan in het nieuwe contract? Kunnen we snel schakelen met de bedrijfsarts in plaats van met de verzuimconsulent? En past de wijze waarop onze huidige arbodienst werkt nog bij onze visie?

Nu is hét moment om een inventarisatie te maken. Door de nieuwe wetgeving zullen arbodiensten hun contracten aan moeten passen. Daar kunnen veranderingen in komen, ook in kosten. Dat vraagt om een goede voorbereiding en een goede afstemming met de ondernemingsraad.’

3. Welke vraag kreeg jij het afgelopen jaar het vaakst van HR-directeuren?

‘Dat zijn vragen rondom duurzame inzetbaarheid. Hoe zorg ik ervoor dat mensen inzetbaar blijven, en wat is daar op arbeidsrechtelijk vlak voor nodig? Een terechte vraag, want dat is een complex vraagstuk. Wat er nodig is om je mensen inzetbaar te houden hangt natuurlijk sterk af van de organisatie. Kenniswerkers kunnen bijvoorbeeld makkelijker flexibel werken, maar in een productiebedrijf is het lastiger om medewerkers te ontlasten.’

Lees ook: Vijf betekenissen van duurzame inzetbaarheid

4. Waar zie jij knelpunten ontstaan?

‘Werkgevers willen wel inzetbaarheidsmaatregelen treffen, maar de aard van de organisatie staat vaak maar weinig veranderingen toe. Werkgevers kunnen simpelweg niet iedereen van de zware taken ontheffen. Het bedrijf draait gewoon door.

Je ziet nu veel afspraken voor duurzame inzetbaarheid ontstaan in CAO’s, met name op het gebied van werktijden en scholing. Maar scholing blijkt in de praktijk ook vaak een lastig punt: als het budget er is, zijn werknemers vaak moeilijk in beweging te krijgen. Mensen vinden het vaak lastig om de stap te zetten om zich te gaan ontwikkelen. Maar stilstand is natuurlijk achteruitgang. Daar zie ik veel werkgevers mee worstelen.’

5. Wat moet iedere CHRO dit jaar nog op de agenda zetten?

‘De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, als die er niet al op staat. Maar ook de Wet DBA. HR-directeuren moeten goed bijhouden wat daarmee gaat gebeuren. Er bestaat een kans dat het hele begrip arbeidsrelatie op de schop gaat. Ik zou HR-directeuren daarom adviseren om daar even rustig voor te gaan zitten.

We weten niet wat er met de Wet DBA gaat gebeuren, maar zorg dat je nu in ieder geval je zaakjes op orde hebt omtrent de inhuur van zzp’ers. Houd bestaande contracten met zzp’ers tegen het licht, maak afspraken in de organisatie en zorg dat je inregelt dat er nu geen arbeidsrelatie ontstaat met de zzp’ers. Dan zit je voor nu in ieder geval safe.’

Lees ook: Zo pakt HR duurzame inzetbaarheid aan in de industrie

Bron: https://chro.nl/artikel/veel-werkgevers-worstelen-met-duurzame-inzetbaarheid