Bevrijdingsdag – ben ik vrij?

Bevrijdingsdag nadert met rasse schreden en zoals ieder jaar rijst de vraag of dit nu wel of geen verplichte vrije dag is. Hieronder een korte update over de vraag wanneer je vrij bent op Bevrijdingsdag.

Bevrijdingsdag is een officiële feestdag maar dit betekent nog niet dat iedereen dan ook vrij is. De overheid heeft het aan werkgevers overgelaten hoe om te gaan met Bevrijdingsdag. Veel bedrijven hebben in hun CAO en/of bedrijfsreglement opgenomen dat Bevrijdingsdag voor haar werknemers een (doorbetaalde) vrije dag is. Veelal wordt deze vrije dag enkel in de lustrumjaren (2015, 2020 etc) toegekend maar het kan ook een jaarlijks terugkerende vrije dag zijn. Dit zie je vooral bij overheidsinstellingen. Ook kan het zo zijn dat werknemers wel vrij zijn op Bevrijdingsdag maar dat dit een door de werkgever aangewezen verplichte vrije dag is. In dat geval is de werknemer wel vrij maar wordt deze dag wel ingehouden op het vakantiesaldo.

Voor beantwoording van de vraag of een werknemer vrij is, zal dus gekeken moeten worden naar een (eventueel geldende) CAO, bedrijfsreglement en/of arbeidsovereenkomst. Is hierin niks opgenomen over een (al dan niet verplichte) vrije dag op Bevrijdingsdag, dan mag je gewoon werken. Een schrale troost voor degene die dit jaar de diverse Bevrijdingsfestivals moet missen: volgend jaar valt 5 mei op een zaterdag.

Myrthe van den Heuvel

Advocaat Arbeidsrecht