Dwangsommen verschuldigd bij schenden privacy arbeidsongeschikte werknemer

Door: Maaike Hilhorst

Privacy is een hot topic en treft elk deel van uw onderneming. Dat het onderwerp ook in de praktijk leeft, blijkt wel uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2016:6795).

In deze zaak heeft werkgever bij een ziekmelding door een werknemer (kortdurend verzuim) het percentage van arbeidsongeschiktheid vastgelegd en geregistreerd, zonder dat een bedrijfsarts was geraadpleegd. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) heeft daarom een last onder dwangsom opgelegd. Werkgever vroeg schorsing van de last onder dwangsom. De kantonrechter was het echter met de AP eens, namelijk dat de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens, in dit geval persoonsgegevens over iemands gezondheid, niet noodzakelijk was voor een goede uitvoering van de wettelijke voorschriften, de re-integratie of begeleiding van zieke werknemers. Hierdoor heeft de werkgever het verbod om persoonsgegevens over iemands gezondheid te verwerken overtreden. In dat geval was (en is) de AP bevoegd tot handhaving over te gaan. De dwangsommen ter hoogte van EUR 5.000,- per week met een maximum van EUR 50.000,- bleven dan ook verschuldigd.

Deze uitspraak laat eens te meer zien dat de bescherming van de werknemer ver gaat. Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werknemer en werkgever gehouden samen afspraken te maken over re-integratie. De privacywetgeving sluit niet goed aan bij deze Poortwachterwetgeving. Toch schroomt de AP niet om in te grijpen.

 
Het is dus van groot belang dat binnen uw onderneming aan de toepasselijke privacywetgeving wordt voldaan. Bent u al ‘up-to-date’? Neem gerust contact op met Maaike Hilhorst via 06 – 57 02 55 82 of m.hilhorst@mend.nl.