Uitspraak Care4Care/StiPP aangehouden

De discussie over de aansluitplicht bij StiPP, het bedrijfspensioenfonds voor de uitzendbranche, duurt voort. De vraag staat centraal of de werkgever pas als uitzendwerkgever kan worden aangemerkt – en dus onder StiPP valt – als de werkgever op de arbeidsmarkt vraag en aanbod van tijdelijk werk bij elkaar brengt (de zogenaamde allocatiefunctie).

In de zaak Care4Care/StiPP heeft de A-G in zijn conclusie, kort gezegd, twee varianten van de allocatiefunctie onderscheiden. De traditionele allocatiefunctie ziet op het actief bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij werk van tijdelijke aard, oftewel het opvangen van ‘piek en ziek’ (de klassieke uitzending). Er is ook een ruimere allocatiefunctie. Deze geldt voor elk bedrijf dat bedrijfs- of beroepsmatig werknemers ter beschikking stelt aan derden op basis van een opdracht. Voor een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW geldt de ruime allocatiefunctie. Ook bij detachering en arbeidspools is derhalve sprake van een uitzendovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. Dit verruimt de ketenregeling en introduceert het uitzendbeding.

Geldt dit ook voor payrolling? Volgens de A-G in de Care4Care-zaak is bij de meest vergaande vorm van payrolling geen sprake van een allocatiefunctie. Hij doelt daarmee op de payroller die in feite alles omtrent het personeel overneemt van de inlener. Deze ontzorg-payrollers spelen namelijk geen enkele rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hierdoor is geen sprake van een uitzendovereenkomst maar van een arbeidsovereenkomst. Deze payrollwerkgever valt dus niet onder StiPP en er is geen verruiming van de ketenregeling of introductie van het uitzendbeding.

De uitspraak van de Hoge Raad heeft dus mogelijk grote invloed op de bestaande payroll constructies. Hoewel op 23 september arrest zou worden gewezen, wordt de uitspraak nu op 4 november a.s. verwacht. Wij houden u op de hoogte!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ariënne Inden of Maaike Hilhorst (033-422 1900 of info@MenD.nl).