QuickScan bij (dreigende) faillissementen

Over bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van groepsvennootschappen Marree en Dijxhoorn Advocaten (MenD) heeft een ‘QuickScan bij (dreigende) faillissementen’ ontwikkeld, waardoor snel inzicht kan worden verkregen in de aansprakelijkheidsrisico’s van de bestuurder(s) en in de financiële consequenties voor groepsvennootschappen. Op basis van de bevindingen kan een advies worden gegeven over de eventueel te treffen maatregelen. Een bestuurder kan om tal van redenen aansprakelijk worden gesteld door de vennootschap zelf (of in geval van faillissement: door de curator), de belastingdienst, het bedrijfstakpensioenfonds of door andere derden, zoals bijvoorbeeld individuele schuldeisers en / of de bank. In bepaalde gevallen kunnen de financiële consequenties voor

Lees verder