Q&A – de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. Twijfelt u of deze wet ook voor u belangrijk is? Stop met twijfelen want dat is zo! De nieuwe Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Hierbij maakt het geen verschil of u onder de maatwerk- of vangnetregeling valt. Des te meer reden

Lees verder