Q&A – de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. Twijfelt u of deze wet ook voor u belangrijk is? Stop met twijfelen want dat is zo! De nieuwe Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Hierbij maakt het geen verschil of u onder de maatwerk- of vangnetregeling valt. Des te meer reden om verder te lezen wat er voor u gaat veranderen. De gedachte achter de wetswijziging is om meer de nadruk te leggen op preventie in plaats van enkel op verzuim. In de nieuwe Arbowet wordt ook benadrukt dat de bedrijfsarts een adviserende rol heeft. Tot

Lees verder