Intellectueel Eigendom

Maak dit woord/logo inbreuk op het merk van partij x? Zijn wij automatisch (auteurs)rechthebbende van de ontwerpen en de software die wij laten maken? De opdrachtnemer zegt dat hij rechthebbende is van de vormgeving van ons product en wil achteraf meer geld, klopt dat wel? Een greep uit de veel voorkomende vragen die onze specialisten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht het afgelopen jaar kregen. Zij blikken in het kort terug op 2019 en delen enkele tips.

De meeste vragen maken duidelijk dat partijen vóór het sluiten van een overeenkomst niet goed genoeg nadenken over eventuele intellectuele eigendomsrechten (o.a. auteursrecht, merkenrecht, modelrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht) of aanverwante rechten (domeinnamen, portretrecht, bedrijfsgeheimen) die ontstaan. Dat is een gemiste kans, want achteraf onderhandelen is voor één van de partijen nagenoeg altijd ongunstiger. Vaak is dat de opdrachtgever. Zo is de maker van een website rechthebbende van zijn creaties, tenzij u anders overeenkomt. Wij zien regelmatig dat opdrachtgevers achteraf forse bedragen betalen voor de overdracht van bijvoorbeeld auteursrechten. Vooraf kan men echter vaak veel betere afspraken maken.

Bij vrijwel alle creatieve uitingen en prestaties van mensen ontstaan intellectuele eigendomsrechten. Bijvoorbeeld met betrekking tot vormgeving, foto’s, video’s, software, muziek, illustraties, uitvindingen en teksten. Afhankelijk van het type creatie ontstaan intellectuele eigendomsrechten automatisch en soms pas na registratie. Wie rechthebbende is, staat in de wet, maar verschilt per intellectueel eigendomsrecht. Daar kan bovendien discussie over ontstaan, omdat de wet ook allerlei uitzonderingen kent. Om die kostbare discussies te voorkomen, raden wij aan om eerst even kort te bellen met ons als u iets gaat of laat ontwikkelen, ontwerpen of creëren zoals een website, logo, tekst of product(vormgeving). Zo nodig voorzien wij u van de juiste bepalingen en overeenkomsten om kostbare discussies achteraf te voorkomen. Dat biedt u zekerheid en scheelt uw onderneming een hoop geld.

Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met Willem Timmers.