Verlengen arbeidsovereenkomst voor gewijzigde duur leidt tot nietig concurrentiebeding!

Door Maaike Hilhorst

Sinds 1 januari 2015 moet een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gemotiveerd. Zonder motivering is het concurrentiebeding nietig. Hof Amsterdam  heeft onlangs overwogen dat na 1 januari 2015 verlengde arbeidsovereenkomsten met een op voorhand afgesproken gewijzigde duur een motivering bij het concurrentiebeding moeten bevatten.

De feiten waren de volgende. Werknemer heeft tweemaal een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden gesloten. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. Per 8 maart 2015 is de arbeidsovereenkomst ‘stilzwijgend verlengd’ voor de duur van 2 jaar. Partijen waren op voorhand de gewijzigde verlengingsperiode overeengekomen. De arbeidsovereenkomst is verder onder dezelfde voorwaarden aangegaan.

Het hof overwoog dat het uitdrukkelijk vooraf overeenkomen van een verlenging van de arbeidsovereenkomst voor een andere duur, betekent dat niet meer van een stilzwijgende verlenging kan worden gesproken. Het gevolg is dat op 8 maart 2015 een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Nu de derde arbeidsovereenkomst na 1 januari 2015 is aangegaan, had het concurrentiebeding moeten worden gemotiveerd. Een motivering ontbrak en dus is het concurrentiebeding nietig.
Van een stilzwijgende verlenging is sprake wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt voortgezet onder dezelfde voorwaarden en duur, doch met een maximum van 1 jaar. Als er wijziging plaatsvindt van o.a. functie, salaris of werkzaamheden is er geen sprake van een stilzwijgende verlenging. Het Hof Amsterdam heeft met dit arrest verduidelijkt dat ook bij het enkel wijzigen van de duur (2 jaar) geen sprake is van stilzwijgende verlenging.

De heersende leer is dat bij stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst het concurrentiebeding niet opnieuw hoeft te worden overeengekomen. De rechtspraak is op dit terrein is echter diffuus, zodat het verstandig is om bij iedere verlenging van de arbeidsovereenkomst zekerheidshalve uitdrukkelijk te bevestigen dat het overeengekomen concurrentiebeding blijft gelden, en – indien de verlenging voor bepaalde tijd is – een motivering aan het concurrentiebeding toe te voegen.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een goed concurrentiebeding of wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Maaike Hilhorst via m.hilhorst@mend.nl of 06 – 57 02 55 82.