Dirk Engelen

Partner | Advocaat | Team Ondernemingen


+31 (0)6 45 80 18 95

d.engelen@mend.nl

Dirk Engelen

Dirk Engelen is sinds 1 juli 2023 mede partner van Marree + Dijxhoorn Advocaten.

Met zijn Team Ondernemingsrecht voert hij een brede ondernemingsrechtelijke praktijk, waarbij zij zaken behandelen en adviseren op het gebied van vennootschapsrecht, fusies en overnames, zakelijke partnerships en (her)structureringen. Daarnaast houdt zijn team zich bezig met commerciële contracten (agentuur, franchise, distributie) en advisering op het gebied van duurzaamheid en ‘ESG’ (wet- en regelgeving op het gebied van Environment, Social en Governance).