Arbeidsrechtadvocaat Amersfoort

De markt verandert, dus uw onderneming past zich aan. Dat werkt door in de productiefactor arbeid. Arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, ontslagen, zieke werknemers, de CAO, overleg met de ondernemingsraad. Plus de steeds veranderende regelgeving over pensioenen, sociale zekerheid, privacy arbeid en belastingen. Maak kennis met ons team Arbeid.

Feiten + Cijfers

opgericht 1981 • ondernemingsgerichte advocaten • binnen
+ buiten Nederland • voor kleine + grote ondernemingen •
kantoor centraal in Nederland: Centraal Amersfoort • 15 advocaten + medewerkers•

Advocaat Amersfoort Marree + Dijxhoorn is marktleider in Amersfoort en omgeving. Wij richten ons
volledig op de rechtsgebieden waar een onderneming mee te maken kan krijgen.
Deze rechtsgebieden hebben we ondergebracht in 4 toegewijde teams.
Hier vindt u meer informatie over de teams en de onderwerpen waarmee we u graag verder helpen.

+ Onderneming
+ Arbeid
 
 
 

Ariënne Inden

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 1215 7059

a.inden@mend.nl

Tally Opbroek

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 2030 4860

t.opbroek@mend.nl

Arbeidsvoorwaarden stroomlijnen

Uw onderneming groeit. Of u neemt een bedrijf over. Dat heeft direct gevolgen voor het personeel. Bijstelling van arbeidsvoorwaarden is werk voor het team Arbeid van Marree + Dijxhoorn. Ook bij krimp van uw onderneming of bij strategische wijzigingen. Laat ons de beste keuzes voor uw onderneming voorstellen en een stappenplan maken.

Indienstneming en beëindiging

Onder welke voorwaarden neemt u mensen aan of zet u ze in? Is er een CAO van toepassing? Wel of geen concurrentiebeding? Oproepbasis of (on)bepaalde tijd? Wat mag u onder de huidige privacy arbeid regels nog vastleggen? Wat doet u bij opzegging, en als er een conflict ontstaat? Wanneer past u een maatregel toe: waarschuwing, demotie, schorsing, ontslag? En als iemand zich niet aan de (re-integratie) afspraken houdt? Hoe handelt u bij een arbeidsconflict in combinatie met arbeidsongeschiktheid? Wij begeleiden het hele proces, desnoods tot aan de rechter. Ons team van specialisten beschikt over ruime proceservaring.

Gelijke behandeling

Vindt een werknemer dat hij anders wordt behandeld? Bijvoorbeeld vanwege geslacht, leeftijd of etnische afkomst? Of omdat er sprake is van een handicap of ziekte? Het team Arbeid beschikt over de alle kennis om u te kunnen adviseren en bij te staan in een procedure bij de rechtbank of het College voor de Rechten van de Mens.

Lees meer

+ Verzekeringen & Aansprakelijkheidsrecht
+ Vastgoed

Arbeidsrechtadvocaat Amersfoort

Persoonlijke aandacht, snelle service, kordaat handelen en adequate terugkoppeling versterken uw vertrouwen in ons.

Neem contact op
Arbeidsrechtadvocaat Amersfoort