Meedenkend + Doortastend

Geen enkele ondernemer zit te wachten op juridische problemen. Wij gaan conflicten niet uit de weg, maar voorkómen ze liever. Hoe? Door zaken meteen goed te regelen. Door heldere contracten op te stellen. En door extra aandacht te besteden aan belangrijke details.

Omdat wij goed zijn in ons vak, kunnen we u helpen om uit te blinken in úw business. Wij hebben hart voor ondernemers en we geloven in duurzame partnerships. Daarbij denken we liever in oplossingen dan in belemmeringen. En we blijven altijd nieuwsgierig.

+ Onderneming

Dit team helpt u bij de (her)inrichting van uw onderneming, bedrijfsopvolging, fusies & overnames, contracten, advies en procederen op het gebied van aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, insolventie, internationale handel, privacy en (financiële, distributie, agentuur en/of franchise) geschillen. Hier vindt u ook onze specialisten op het terrein van auteursrecht, merken, modellen, knowhow, databanken, handelsnamen & octrooien. Internationale organisaties kunnen hier terecht met grensoverschrijdende juridische vragen.

Meer informatie

+ Mediation

Dit team is er om problemen voor u op te lossen. Vindt u het lastig om in gesprek te gaan met een werknemer, aandeelhouder, de ondernemingsraad, of met uw werkgever? Of heeft u een zakelijk geschil over een contract? Heeft u behoefte aan een deskundige en onafhankelijke gespreksbegeleider? Wilt u snel tot een oplossing komen, de kosten beperkt houden en is behoud van de relatie belangrijk voor u? 

Meer informatie

+ Arbeid

Deze specialisten helpen u met het up-to-date houden van uw arbeidsvoorwaarden, kwesties met medewerkers, verzuim en re-integratie. Ook zijn ze uw strategische partners in trajecten rond de ondernemingsraad, reorganisaties en fusies & overnames.

Meer informatie

+ Vastgoed

Hier vindt u onze specialisten in bedrijfsvastgoed: huur & verhuur, koop & verkoop, bouw en (ver)nieuwbouw, (project)ontwikkeling & renovatie en (ruimtelijk) omgevingsrecht.

Meer informatie

Publicaties

Voorstel voor wetswijzigingen in het arbeidsrecht

Op 3 april jl. is duidelijk geworden welke wetswijzigingen beoogd zijn. De belangrijkste wijzigingen luiden als volgt. 1. Verplichte AOV voor zzp’ers Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Er geldt een wachttijd van een jaar. De kring van verzekerden zijn IB-ondernemers (DGA (nog) niet). Elke zelfstandige verzekert zich standaard

Lees verder
Hoe ver reikt de herplaatsingsplicht voor een werkgever?

Voordat je als werkgever aan een redelijke grond toekomt voor ontslag, moet je onderzoeken of de werknemer herplaatst kan worden in een andere passende functie, al dan niet na scholing. Bij het invullen van de herplaatsingsplicht gaat het om hetgeen in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan

Lees verder
Einde virtuele jaarvergadering

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden om een virtuele aandeelhoudersvergadering (“AVA”) te houden, vanwege de genomen Corona maatregelen. Deze virtuele AVA was gebaseerd op de op 17 december 2020 in werking getreden Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”). De louter digitale AVA is echter met ingang van

Lees verder
Meer publicaties
Op de hoogte blijven van al onze actuele publicaties? Abonneer nu op onze nieuwsbrief!