Anticiperen op een oververhitte arbeidsmarkt: de beloning

De afgelopen maanden heeft bijna elke werkgever het wel gemerkt: de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het is voor een werkgever een uitdaging om nieuwe werknemers aan te trekken. Daarnaast is ook het behouden van de huidige werknemers een grote uitdaging waar werkgevers vaak mee te maken hebben. Op diverse manieren kan de betrokkenheid van werknemers bij de onderneming worden vergroot en kunnen werknemers aan de onderneming worden gebonden. Naast goede secundaire arbeidsvoorwaarden is een fijne werksfeer zeer belangrijk. Werknemers laten participeren in het resultaat van de onderneming is de laatste tijd weer voor veel bestuurders een vast agendapunt. Bij

Lees verder
Werknemersparticipatie; de opties

Het Financieele Dagblad opende er 10 februari 2021 mee: VNO-NCW deed de volgende oproep ‘Werknemer moet vaker meedelen in winst van bedrijf’. De werkgeversorganisatie doelde er daarbij op dat loonsverhogingen voor het personeel achterbleven in de tijden dat winsten van bedrijven toenamen. Nu er in Corona-crisistijd wel een groot beroep op de werknemers wordt gedaan om lonen te matigen, wordt daar natuurlijk kritisch naar gekeken. Ook door ondernemers en werkgevers. De arbeidsbeloning zou het resultaat van de onderneming moeten volgen. In dit blog ga ik in op de verschillende mogelijkheden voor werknemersparticipatie. Druk vanuit de politiek en de publieke opinie

Lees verder