Verwarringsgevaar tussen merken Floramed en Mediflor?

Bestaat er verwarringsgevaar tussen het (jongere) beeldmerk Floramed en het (oudere) woordmerk Mediflor? Het Gerecht EU van 20 november 2019 vindt van wel.[1] De merkhouder van het woordmerk Mediflor had verzocht om doorhaling van het later ingeschreven beeldmerk Floramed. Het merk Floramed zou namelijk zorgen voor verwarringsgevaar. Tot aan het Gerecht EU heeft de merkhouder

Lees verder
Rechtbank Den Haag toch niet exclusief bevoegd in kort gedingen over Gemeenschapsmodel (en Uniemerk)

Het Hof van Justitie EU heeft onlangs – vereenvoudigd verwoord – geoordeeld dat ook andere rechtbanken dan de Rechtbank Den Haag in kort geding bevoegd zijn om te oordelen over inbreuken op Gemeenschapsmodellen (en daarmee indirect ook over Uniemerken).[1] Rechtbanken twijfelden daarover, omdat de wet – tot op zekere hoogte – bepaalt dat de Rechtbank

Lees verder
Toestemming vereist voor niet-noodzakelijke cookies. Heeft u toestemming?

Een al ingevuld selectievakje (opt-out) kwalificeert niet als toestemming. Dat is het oordeel van het Hof van Justitie naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het Duitse Bundesgerichtshof over het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies (zaak C-673/17). Kennelijk werd daarover getwijfeld. Dit oordeel komt echter niet als een verrassing. Zo is al in 2013 in een

Lees verder
Juridische begeleiding MenD bij overname aandelen KTBA door Mérieux NutriSciences

MenD heeft namens verkoper de overname van de aandelen in KTBA door Mérieux NutriSciences juridisch begeleid. KTBA, actief in Nederland en België, is marktleider op het gebied van business en quality assurance voor de voedsel en retail industrie en heeft meer dan 200 medewerkers. Mérieux NutriSciences biedt een breed scala aan consultancy en analyse diensten

Lees verder
Afwijzende verklaring van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn

Deze week schreven wij dat de tekst van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn is vastgesteld, maar nog wel de instemming van het Europees Parlement behoeft. Zojuist is een gezamenlijk afwijzende verklaring van Nederland, Luxemburg, Polen, Italië en Finland +Declaration+NL+ea+on+Copyright+DSM.pdf”>gepubliceerd. Dat de voorgestelde richtlijn de (on)nodige open/vage normen kent wisten we al. De Lidstaten bevestigen dit en concluderen

Lees verder
Tekst nieuwe Auteursrechtrichtlijn aangenomen

Eerder schreven wij er al over en nu is het zover. De tekst van een nieuwe Europese Auteursrechtrichtlijn staat vast. Wat nu rest is de stemming om de richtlijn aan te nemen als Europese Wetgeving. De vraag is echter of dat de voorgestelde richtlijn ook wetgeving wordt. Er zijn in ieder geval behoorlijk wat initiatieven

Lees verder
Conflictmanagement in faillissementen

Vorige week is het Insolad Jaarboek 2019 uitgekomen. Edward Dijxhoorn, oud-curator, advocaat en MfN mediator bij Marree & Dijxhoorn, viel de eer te beurt daar een hoofdstuk van te mogen schrijven. Een faillissement is een vat vol tegenstrijdige belangen. Een strijd om de verdeling van het tekort. De curator speelt daarin een cruciale rol. Hij

Lees verder