Bedrijfsgeheimen beschermen? Neem voldoende maatregelen!

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (hierna: WBB) in werking getreden en er wordt door ondernemers steeds vaker een beroep op gedaan. Deze wet beoogt bedrijfsgeheimen beter te beschermen. De bedrijfsgeheimhouder moet, om de bescherming van de wet in te kunnen roepen, wel aan de slag. Van een ‘bedrijfsgeheim’ is immers niet

Lees verder
Datalek: wanneer melden?

Op 7 mei 2021 meldt NRC dat er ‘Steeds meer bedrijven kampen met datalekken’. Datalekken ontstaan grotendeels door incidenten met eigen personeel, maar er is ook een stijging waarneembaar in datalekken veroorzaakt door aanvallen van buitenaf. Datalekken moeten in sommige gevallen binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘’AP’’). In dit artikel

Lees verder
Betaling na een nepmail: eigen schuld?

Het Financieel Dagblad deelde een opmerkelijke artikel op 2 mei 2021: ‘Bol.com ziet oplichters aan voor Brabantia en maakt €750.000,- over’. Volgens de rechtbank had Bol.com moeten onderzoeken waarom het in Nederland gevestigde Brabantia voortaan een Spaans rekeningnummer zou aanhouden en waarom de e-mails vol zaten met taalfouten. Bol.com moet vooralsnog het verschuldigde bedrag aan

Lees verder
WHOA: enthousiasme terecht?

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA kan een uitkomst zijn voor ondernemingen die weliswaar in financiële moeilijkheden verkeren, maar in de kern wel levensvatbaar zijn. De eerste WHOA uitspraken zijn inmiddels gepubliceerd. Waar is het enthousiasme over de WHOA op gebaseerd? In dit artikel schets

Lees verder
Werknemersparticipatie; de opties

Het Financieele Dagblad opende er 10 februari 2021 mee: VNO-NCW deed de volgende oproep ‘Werknemer moet vaker meedelen in winst van bedrijf’. De werkgeversorganisatie doelde er daarbij op dat loonsverhogingen voor het personeel achterbleven in de tijden dat winsten van bedrijven toenamen. Nu er in Corona-crisistijd wel een groot beroep op de werknemers wordt gedaan

Lees verder
(Wanneer) heeft een aandeelhouder recht op informatie?

(Wanneer) heeft een aandeelhouder recht op informatie?

Lees verder
Wet franchise: 1 januari 2021 nadert met rasse schreden

Nog iets meer dan 3 maanden te gaan en dan treedt de gloednieuwe Wet franchise in werking.

Lees verder
QuickScan bij (dreigende) faillissementen

Over bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van groepsvennootschappen Marree en Dijxhoorn Advocaten (MenD) heeft een ‘QuickScan bij (dreigende) faillissementen’ ontwikkeld, waardoor snel inzicht kan worden verkregen in de aansprakelijkheidsrisico’s van de bestuurder(s) en in de financiële consequenties voor groepsvennootschappen. Op basis van de bevindingen kan een advies worden gegeven over de eventueel te treffen maatregelen. Een bestuurder

Lees verder
Corona update: in welke gevallen kunnen vermogensonttrekkingen door aandeelhouders leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders?

Veel bedrijven gaan in deze tijd van het jaar over tot het uitkeren van dividend aan hun aandeelhouders. De resultaten over 2019 zijn voor veel bedrijven zeer goed geweest. Opeens zien bestuurders zich echter geconfronteerd met de economische consequenties van de corona-uitbraak en alle overheidsmaatregelen die daarop volgden. Moeten bestuurders in tijden van corona nog

Lees verder
Corona als merk registreren? 215 opportunisten hopen op succes

Sinds januari zijn er ruim 215 aanvragen gedaan voor merken die het woord “Corona” bevatten. Een kleine greep uit de wereldwijde aanvragen maakt het beoogde gebruik van de merken duidelijk: I survived coronavirus 2020, coronavirus survival guide, coronavirus survivor, coronafinder, anti-corona, anti corona water, after corona party, corona-shield, coronamask, coronafree. Hebben deze merken kans van

Lees verder