Financierbaarheid van de overnameprijzen van MKB ondernemingen

Recent onderzoek laat zien dat de gemiddelde overnamesommen voor bedrijven in het MKB tot Q3 2022 blijven stijgen. In de eurozone nam het aantal overnames in het eerst half jaar van 2022 toe. Maar als je kijkt naar de globale cijfers, dan zie je in het eerste half jaar van 2022 al een sterke afname

Lees verder
Personenvennootschappen in een nieuw jasje

De wetgever is al heel lang bezig om de wetgeving met betrekking tot personenvennootschappen te moderniseren. Recent is weer een nieuwe stap gezet. Als de wetsvoorstellen modernisering van personenvennootschappen worden aangenomen, zullen er binnenkort nieuwe regels komen voor de personenvennootschappen (de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv)). Volgens de toelichting

Lees verder
Meer vrijstelling voor afspraken over online-verkoop

Op 1 juni 2022 treden de deels vernieuwde regels van de “Groepsvrijstellingsverordening Verticale Overeenkomsten” in werking. De regels van deze verordening bepalen in hoeverre contractuele afspraken in toeleverings- of distributieovereenkomsten vanuit het oogpunt van vrijheid van mededinging toelaatbaar zijn. De vernieuwde regels, die per 1 juni 2022 gaan gelden, zien mede op een distributielandschap, dat

Lees verder
MenD ontvangt Alliuris advocaten van over de hele wereld!

Van 9 tot en met 12 juni 2022 vindt het Alliuris congres in Nederland plaats welke dit jaar door MenD georganiseerd wordt. Nadat we als gevolg van COVID-19 sinds het najaar van 2019 geen fysieke bijeenkomsten meer hebben gehad zullen in juni in Amsterdam tientallen advocaten van Alliuris elkaar eindelijk weer in levende lijve ontmoeten.

Lees verder
(Turbo)liquidatie van een onderneming

Na twee roerige coronajaren, is er weer tijd en ruimte om ondernemingsstructuren door te lichten en overbodige (lege) vennootschappen op te heffen. Het enkel uitschrijven van een Besloten Vennootschap (”BV”) bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is daarbij niet voldoende. Om de bedrijfsactiviteiten van de BV te beëindigen moeten er een aantal stappen

Lees verder
De waarde van een gespecialiseerde overnameadviseur

Afgelopen jaar was het topdrukte in de fusie en overnamepraktijk van Marree en Dijxhoorn Advocaten. We hebben een record aantal deals mogen begeleiden. En ook de totale waarde van de deals waarin wij hebben geadviseerd is nooit eerder zo hoog geweest. Team ondernemingsrecht heeft zowel voor kopers als voor verkopers opgetreden. In samenwerking met verschillende

Lees verder
Corporate opportunity

Hoewel bestuurders van een vennootschap in het belang van die vennootschap moeten handelen, is dat niet altijd het geval. Schiet de bestuurder tekort in de uitoefening van de hem opgedragen bestuurstaak en kan hem daarvan een ernstig verwijt worden gemaakt, dan is hij jegens de vennootschap voor diens schade aansprakelijk. Een voorbeeld van het laten

Lees verder
Niet vergeten: UBO’s registreren

Sinds 27 september 2020 kunnen/ moeten vennootschappen en andere organisaties UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) registreren. De UBO’s moeten uiterlijk 27 maart 2022 geregistreerd zijn in het UBO-register. De Kamer van Koophandel (KvK) stuurt momenteel stapsgewijs aan organisaties die hier (mogelijk) aan moeten voldoen, informatie-/ herinneringsbrieven. Het is niet nodig om deze brief af te wachten,

Lees verder
Let op: oneerlijke rente betekent ook geen wettelijke rente

Op 2 mei 2021 heeft de Rechtbank Noord-Holland een opmerkelijke uitspraak gepubliceerd (ECLI:NL:RBNHO:2021:3253) over een rentebeding in algemene voorwaarden. Door de rechtbank is beslist dat, als vaststaat dat er sprake is van een onredelijk bezwarend (rente)beding en dat beding niet mag worden toegepast, daarna ook geen aanspraak meer kan worden gemaakt op vergoeding van de

Lees verder
Virtuele AVA in de stijl van de Tijdelijke wet COVID-19

We hebben u al eerder geïnformeerd over de mogelijkheid om een virtuele aandeelhoudersvergadering (“AVA”) te houden, vanwege de genomen Corona maatregelen. Zie het blog van Judith Anema d.d. 30 maart 2020. Deze virtuele AVA is gebaseerd op de op 17 december 2020 in werking getreden Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Noodwet). In deze noodwet

Lees verder