Robbert Vriezen

Advocaat | Team Onderneming


+31 (0)6 1424 9292

r.vriezen@mend.nl

Robbert Vriezen

Robbert Vriezen is sinds 2011 werkzaam bij Marree + Dijxhoorn en sinds 2003 advocaat. Hij studeerde civiel en bedrijfsrecht aan de Universiteit Leiden en heeft zich gespecialiseerd in het insolventierecht en het ondernemingsrecht.

Robbert adviseert inzake financiële herstructureringen, persoonlijke en zakelijke zekerheden en complexe financieringsvraagstukken. Daarnaast treedt hij op als advocaat bij aandeelhoudersgeschillen, bestuurders– en beroepsaansprakelijkheid en ten behoeve van schuldeisers en zekerheidsgerechtigden (verificatie- en executiegeschillen). Tot zijn cliënten behoren overheidsinstanties, private ondernemingen en familiebedrijven. Hij is naast advocaat ook curator in faillissementen, hetgeen hem in staat stelt ook gedupeerden in faillissementen of aangesproken bestuurders goed bij te staan.

Activiteiten
Lid van INSOLAD
Penningmeester van Stichting de Onthaasting