Latife Tuncer

Advocaat | Team Onderneming


+31 (0) 6 5702 5603

l.tuncer@mend.nl

Latife Tuncer

Latife Tuncer is sinds juni 2021 werkzaam bij Marree + Dijxhoorn, in team Ondernemingen.

Latife heeft haar bachelor rechtsgeleerdheid gevolgd aan het Utrecht Law College, het honoursprogramma van de Universiteit Utrecht. Daarnaast heeft zij deelgenomen aan Descartes College, een interdisciplinaire en universiteitsbrede honoursopleiding. Aansluitend heeft zij de masters Privaatrecht (LLM’s Honours Programme) en Onderneming en Recht gevolgd.

Latife heeft eerder ervaring opgedaan als buitengriffier en binnen de advocatuur. Na haar studie is zij werkzaam geweest bij een rechtsbijstandsverzekeraar als jurist algemeen verbintenissenrecht.

Latife spitst zich toe op het vennootschapsrecht, met name corporate litigation. Daaronder vallen procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Verder is zij betrokken bij fusies en overnames van ondernemingen. Tot slot adviseert zij cliƫnten op het gebied van het verbintenissenrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Latife is creatief en streeft altijd naar een passende oplossing. Een gang naar de rechter gaat zij echter niet uit de weg, als dat nodig mocht zijn.