Ben ik een verwerker? Heb ik toestemming nodig?

Een greep uit de veel voorkomende vragen die onze privacyspecialisten het afgelopen jaar kregen. Zij blikken in het kort terug op 2019 en delen enkele tips.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Wij zien dat veel ondernemingen en organisaties zich inmiddels bewust zijn van het bestaan van de AVG en daar ook echt iets mee doen. Dan neemt niet weg dat in Nederland en in de omringende landen incidenteel forse boetes worden opgelegd door de privacytoezichthouders. Zo kreeg bijvoorbeeld een Belgische website €15.000,- boete, omdat het cookiebeleid niet transparant was en cookies niet geweigerd konden worden.

Ter voorkoming van boetes delen wij enkele tips uit de praktijk. Vraag u altijd eerst af of de wijze waarop u de persoonsgegevens gebruikt echt noodzakelijk is, zorgvuldig gebeurt en wat de rechtvaardiging is (b.v. toestemming, voldoen aan wettelijke verplichting of overeenkomst, dan wel een gerechtvaardigd belang). Maak ook goede afspraken met partijen die als kerntaak hebben om voor u persoonsgegevens te verwerken. Dat zijn de zogeheten verwerkers. Bijvoorbeeld voor het geval zich een datalek voordoet of de overeenkomst eindigt. Als u toestemming vraagt, legt dit dan vast en zorg dat de betrokkene begrijpt waarvoor deze toestemming geeft en biedt hem ook de mogelijkheid om zijn toestemming in te trekken of te onthouden.

Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met Willem Timmers.