De professionalisering van de crowdfundingsmarkt

Dit artikel is eerder verschenen in +Het+Ondernemersbelang+Gooi+en+Eemland+Dec+2016″>Het Ondernemersbelang

Door: Robbert Vriezen

robbert_vriezen_de_professionalisering_van_de_crowdfundingsmarkt_opt-300x200

Crowdfunding is één van de snelst groeiende financieringsvormen in Nederland. In 2015 werd een bedrag van circa 128 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014!

Crowdfunding lijkt daarmee een aantrekkelijk alternatief te bieden voor traditionele financieringsvormen. Opvallend is de toename van crowdfunding in de vastgoedsector, een sector die bij uitstek gedwongen wordt om te zoeken naar alternatieve financieringsvormen. In 2015 werd in korte tijd een bedrag van 10,6 miljoen via crowdfunding opgehaald voor de aankoop en revitalisatie van het vastgoed van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen.

Toezicht

Crowdfunding kent 2 vormen waarbij een vergunning, een ontheffing en/of een prospectus verplicht is en waarop de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht houdt: de zogenaamde “loan based” en “equity based” crowdfunding. Indien bij “loan based” crowdfunding de lening wordt verstrekt aan een ondernemer, dan heeft het crowdfundingplatform een ontheffing nodig voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden. Indien de lening wordt verstrekt aan een consument, dan heeft het crowdfundingplatform een vergunning nodig voor het aanbieden van consumptief of hypothecair krediet. Voor “equity based” crowdfunding hebben crowdfundingsplatformen een vergunning nodig als beleggingsonderneming en heeft het project een prospectusplicht.

Geschiktheidstoets

De AFM heeft per 1 april 2016 een aantal nieuwe voorschriften geïntroduceerd voor crowdfundingsplatformen. Eén daarvan is de zogenaamde geschiktheidstoets, die bedoeld is om de crowdfundingsmarkt verder te professionaliseren.

De introductie van de geschiktheidstoets houdt in dat – net als bij vergunningaanvragen voor bijvoorbeeld aanbieders van krediet en beleggingsondernemingen – bij markttoetreding aangetoond moet worden dat de dagelijks beleidsbepalers en (indien van toepassing) de leden van het toezichthoudend orgaan van crowdfundingsplatformen geschikt zijn. De dagelijks beleidsbepalers en de leden van het toezichthoudend orgaan moeten aantonen dat zij ervaring hebben opgedaan met het inschatten van zakelijke kredietrisico’s en het vaststellen van de afloscapaciteit van ondernemingen. Het is voldoende als één van de beleidsbepalers in het collectief beschikt over deze kennis, dat wil zeggen: één van de dagelijks beleidsbepalers en één lid van het toezichthoudend orgaan.

Investeerderstoets

Een tweede voorschrift dat de AFM per 1 april 2016 heeft geïntroduceerd is de zogenaamde investeerderstoets. De investeerderstoets heeft volgens de AFM 2 doelen: vaststellen of crowdfunding past bij de consument en de consument wijzen op de risico’s van crowdfunding.

De investeerderstoets houdt in dat het crowdfundingsplatform een investeerderstoets moet afnemen bij iedere consument die meer dan € 500,00 via het platform investeert. De investeerderstoets is bedoeld om te inventariseren of de consument over de nodige kennis en ervaring beschikt om te begrijpen welke risico’s er verbonden zijn aan het project, crowdfunding in het algemeen en het crowdfundingsplatform. Er dient daarnaast ook een inventarisatie plaats te vinden naar het vrij belegbare vermogen van de consument. De AFM adviseert de consument om niet meer dan 10% van zijn vermogen in crowdfunding te steken. De uitslag van deze investeerderstoets is overigens niet bindend. Het is aan het crowdfundingsplatform om te bepalen of het verantwoord is voor de consument om te investeren.

Het is de vraag of de crowdfundingsmarkt door de introductie van de investeerderstoets verder wordt geprofessionaliseerd of dat de investeerderstoets juist de groei van de crowdfundingsmarkt frustreert. De investeerderstoets lijkt consumenten alleen maar af te schrikken, terwijl de investeerderstoets voor consumenten niet inzichtelijk maakt welke risico’s er gepaard gaan met investeren in specifieke projecten.

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan contact op met Robbert Vriezen via 033 422 1900 of r.vriezen@mend.nl