Verzekeringen & Aansprakelijkheidsrecht

Ons team Verzekeringen & Aansprakelijkheid werkt voor veel verzekeraars én voor ondernemers die te maken krijgen met verzekeringskwesties. Onze verzekeringsspecialisten houden zich bezig met schadevergoedingen, polisvoorwaarden en dekkingsgeschillen.

Problemen op het gebied van schulddeling, fraude, schending mededelingsplicht, verkeersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, regres, productenaansprakelijkheid, product recall, verticaal transport, verzekeringsvoorwaarden, bedrijfsaansprakelijkheid, letselschade en oorzakelijk verband zijn enkele van de deelgebieden waarmee deze specialistengroep ervaring heeft.

Verzekeraars

Marree + Dijxhoorn stelt polisvoorwaarden van verzekeraars op en voert beoordelingen uit. Ook onderzoeken wij of de geclaimde schade wel of niet onder de dekking valt. En wij helpen grensoverschrijdende problemen rond zorgverzekeringen op te lossen.

Claims

Ons team Verzekeringen & Aansprakelijkheidsrecht helpt verzekeraars en ondernemers om overdreven claims terug te brengen tot reële proporties. Zoals schadeclaims bij arbeidsongeschiktheid, verkeersletsel, bestuurdersaansprakelijkheid, verloren bagage of beschadigde vracht. Marree + Dijxhoorn gaat na of die claims wel terecht zijn. Als er sprake is van aansprakelijkheid, kijken wij of de claim klopt.

Geschillen

Soms keert een verzekering niet uit; de schade is niet gedekt of de verzekerde heeft iets verzwegen. Ook schakelen cliënten ons in bij geschillen over letsel, brand, arbeidsongeschiktheid en levensverzekeringen. Marree + Dijxhoorn is thuis in het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens. Waar we een procedure kunnen voorkomen, treffen we een schikking.

Verzekeringsfraude

Mensen die een claim indienen, overdrijven nogal eens het schadebedrag. Marree + Dijxhoorn geeft raad bij de bestrijding van verzekeringsfraude.