Margot van Camp

Advocaat | Team Onderneming


+31 (0)6 1987 6056

m.vancamp@mend.nl

Margot van Camp

Margot van Camp is sinds 2012 als advocaat werkzaam bij Marree + Dijxhoorn. Zij is in 2005 beëdigd als advocaat en zij is sindsdien werkzaam in de commerciële proces- en adviespraktijk.

Margot heeft veel kennis en ervaring op het gebied van commerciële contracten en commerciële samenwerkingsverbanden (waaronder distributie, franchise en agentuur). Voorts heeft Margot ruime ervaring in het beslechten van ingewikkelde incassogeschillen, zowel in als buiten rechte.

In het kader van een uitwisselingsprogramma werkte Margot in 2007 enige tijd bij het Londense advocatenkantoor Sherrards. In deze periode deed zij ervaring op binnen de Engelse litigationpraktijk en ontstond haar interesse voor franchising. Margot wordt sindsdien veelvuldig als advocaat ingeschakeld door franchisegevers, besturen van franchiseverenigingen en door individuele franchisenemers.

Activiteiten
Lid van de vereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur (DFA)
Legal partner FGHS (Brancheorganisatie voor Sportleverancier)