Wijziging van een onkostenvergoeding; van een vaste vergoeding naar een vergoeding op declaratiebasis

Onkostenvergoedingen komen vaak voor. Het is een vergoeding die werkgevers aan hun werknemers kunnen toekennen ter compensatie van kosten die zij maken bij de uitoefening van hun functie. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor parkeren of zakelijke lunches.

Onlangs heeft de kantonrechter Rotterdam (Rechtbank Rotterdam 16 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:10979) geoordeeld over een kwestie waarbij de werknemers in de buitendienst maandelijks een vaste onkostenvergoeding ontvingen. De werkgever heeft de werknemers medegedeeld dat de vergoeding vervalt aangezien het fiscaal niet meer mogelijk was deze uit te betalen. Door het vele thuiswerken werden de onkosten niet meer gemaakt. De werknemers kunnen voortaan op declaratiebasis hun kosten vergoed krijgen. De werknemers hebben een procedure aangespannen waarin zij betaling van de maandelijkse onkostenvergoeding vorderen.

Partijen zijn over eens dat de onkostenvergoeding een arbeidsvoorwaarde is. De werknemers stellen dat sprake is van eenzijdige wijziging van hun arbeidsvoorwaarden en dat geen sprake is van een zwaarwichtige redenen. De kantonrechter is het hier niet mee eens. Er is geen sprake van wijziging van arbeidsvoorwaarden. Het gaat in deze kwestie om de wijze waarop aan een arbeidsvoorwaarde uitvoering wordt gegeven. En die is veranderd. De werknemers ontvangen namelijk nog steeds een vergoeding voor de onkosten. In plaats van een maandelijkse vergoeding worden nu alle kosten vergoed op declaratiebasis.

De kantonrechter geeft aan dat het oordeel anders zou kunnen zijn als in de oude onkostenvergoeding (ook) een looncomponent zat. Maar daar is geen sprake van. Het is duidelijk dat de onkostenvergoeding nooit anders gezien kon worden dan als een vergoeding voor gemaakte kosten. Het gaat dus niet om een wijziging van een arbeidsvoorwaarde maar om een wijziging van de uitvoering van die arbeidsvoorwaarde. De werknemers gaan er niet op achteruit.

De conclusie is dat de werkgever de manier waarop de onkostenvergoeding wordt betaald mocht wijzigen, in die zin dat onkosten nu op declaratiebasis aan de werknemers worden vergoed.

Heb je vragen over wijziging van arbeidsvoorwaarden of ? Bel of mail mij gerust!

Tally Opbroek

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 2030 4860 t.opbroek@mend.nl