Geschillen over medezeggenschap: de Bedrijfscommissie kan uitkomst bieden

Als er een geschil is over medezeggenschap dan kan de Bedrijfscommissie worden gevraagd te adviseren en te bemiddelen.

Bedrijfscommissies zijn ingesteld op grond van de de Wet op de Ondernemingsraden (artikel 37 WOR). De Sociaal Economische Raad (SER) heeft Bedrijfscommissies ingesteld voor aangelegenheden met betrekking tot Ondernemingsraden, Centrale Ondernemingsraden, Groepsondernemingsraden en Personeelsvertegenwoordigingen. Er zijn drie Bedrijfscommissies: Bedrijfscommissie Markt I (voor bedrijven in commerciële sectoren), Bedrijfscommissie Markt II (voor organisaties in de zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren) en de Bedrijfscommissie voor de Overheid.

De belangrijkste taken van Bedrijfscommissies zijn het bemiddelen en adviseren bij geschillen over medezeggenschap. De Ondernemingsraad en de bestuurder kunnen de Bedrijfscommissie inschakelen. Ook werknemers die niet in de Ondernemingsraad zitten, kunnen naar de Bedrijfscommissie, maar in beperkte mate. Zij kunnen alleen terecht voor geschillen over instelling of instandhouding van de Ondernemingsraad, het vaststellen van het OR-reglement, kandidaatstelling en verkiezing van OR-leden en de bekendmaking van agenda’s en verslagen van de vergaderingen. Daarnaast kan ook de vakbond de Bedrijfscommissie inschakelen.

Door eerst de Bedrijfscommissie vragen te bemiddelen en te adviseren, kan mogelijk de gang naar de rechter worden voorkomen. Het advies van de Bedrijfscommissie is niet bindend, tenzij daar afspraken over worden gemaakt. Het is dus nog steeds mogelijk om naar de rechter te gaan. De bemiddeling van de Bedrijfscommissie is kosteloos.

Onlangs heb ik een Ondernemingsraad bijgestaan in een procedure bij de Bedrijfscommissie. De zitting bij de Bedrijfscommissie heb ik als informeel ervaren. De leden zijn deskundig. De Bedrijfscommissie heeft waardevolle adviezen gegeven waar zowel de Ondernemingsraad en de bestuurder mee verder kunnen. Het kan zeker de moeite waard zijn om de Bedrijfscommissie in te schakelen. Bel of mail mij gerust voor meer informatie!

Tally Opbroek

Advocaat | MfN-registermediator | Partner | Team Arbeid


T +31 (0)6 2030 4860 t.opbroek@mend.nl