De mededelingsplicht van de verzekeringnemer: eerlijkheid duurt het langst!

De verzekeringsnemer moet bij het afsluiten van een verzekering alle feiten aan zijn verzekeraar melden. Alle feiten die hij kent of behoort te kennen, en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van belang zijn voor de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten. Deze vereiste wordt de “mededelingsplicht” genoemd. De wet schrijft voor dat de verzekeraar bij een schending van de mededelingsplicht de verzekering mag opzeggen indien hij deze niet zou hebben gesloten als hij van alle feiten op de hoogte was geweest. Een voorwaarde voor het opzeggen van de verzekeringsovereenkomst is verder dat de verzekeraar binnen twee maanden nadat hij heeft ontdekt dat niet is voldaan aan de mededelingsplicht de verzekerde hierover en over de mogelijke gevolgen informeert.

In de zaak die leidde tot de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 29 december 2021 stond de mededelingsplicht centraal. Eiser overkwam in maart 2018 met een sportauto een ongeval. Om welk type auto het gaat, verklapt het verhaal helaas niet. Een nieuwsbericht op het internet leert wel dat een Ferrari 488 op 22 maart 2018 total loss raakte. De schade aan de sportauto van eiser bedroeg een kleine € 67.000,00. Eiser meende voor die schade een all risk verzekering te hebben afgesloten. Hij vorderde van zijn verzekeraar vergoeding van zijn schade. De verzekeraar had de verzekering echter opgezegd, omdat hij na de schademelding van eiser had geconstateerd dat hij betrokken is geweest bij meer ongevallen dan bij hem bekend was. Dat wil zeggen, meer ongevallen dan bij het sluiten van de verzekering aan hem waren opgegeven.

De rechtbank volgde verzekeraar hierin. Zij oordeelde dat eiser daarmee zijn mededelingsplicht had geschonden. Zij oordeelde voorts dat de verzekeraar tijdig, dat wil zeggen binnen twee maanden nadat hij had ontdekt dat niet was voldaan aan de mededelingsplicht, de verzekerde daarvan op de hoogte had gesteld. Met een verwijzing naar zijn acceptatiebeleid kon de verzekeraar aantonen dat hij de verzekering niet had afgesloten als hij van het volledige schadeverleden van eiser op de hoogte was geweest. Zij hoefde dus geen dekking te verlenen aan deze brokkenpiloot. De rechtbank wees de vordering van de eiser af.
Overigens had eiser in deze procedure ook zijn assurantietussenpersoon gedagvaard. De rechtbank besliste echter dat haar geen verwijt trof en wees de daarop gebaseerde vordering van eiser af.

De moraal van het verhaal is dat u bij het afsluiten van een verzekering alle relevante informatie aan uw verzekeraar moet verstrekken. Het aanvraagformulier bepaalt bij het aangaan van de verzekering veelal de omvang van de mededelingsplicht. De aanvrager hoeft dan alleen de vragen te beantwoorden die op het formulier staan vermeld. Vul die vragen volledig en eerlijk in, want de verzekeraar maakt met het aanvraagformulier kenbaar welke informatie voor hem belangrijk is voor de acceptatie van de verzekering. Zo voorkomt u dat u na een schademelding geconfronteerd wordt met een beroep op schending van uw mededelingsplicht.

Vragen? Neem dan contact op met ons team Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht. Wij denken graag met u mee voordat er schade optreedt, maar ook daarna!